Vår vision -> Bättre bostäder för fler

Vi möjliggör bostäder som produkter, istället för som engångslösningar på projektbasis. För att möjliggöra det har vi utvecklat en teknik för att beskriva byggnader med kod, istället för statiska ritningar.

 • Från projekt till produkt

  Bostäder är en produkt där design och tillverkning integreras. Utvecklade för specifika målgrupper och där designen kan användas om och om igen.

 • Internationell marknad

  Bostäder kan utvecklas som digitala koncept, för en internationell marknad. Lokala skillnader beskrivs med kod och uppförande sker med lokala partners.

 • Från manuellt till datadrivet

  Projektering och platsspecifika anpassningar accelereras med algoritmer och data. Istället för manuellt arbete.

01/ Använda våra boendekoncept

Vi har utvecklat tre egna boendekoncept. Dessa går att nyttja 'plug and play', vilket innebär att de är färdigprojekterade (ovan mark). Du väljer själv om du köper hela genomförandet av oss, eller om du redan har ett team att arbeta med.

02/ Skapa eget boendekoncept

Vi utvecklar anpassade boendekoncept, baserat på dina behov. Det innebär i praktiken att vi skapar lösningar som du kan licensiera. Lösningarna kan användas via API:er i vanliga programvaror för projektering.

 • Informerade beslutsunderlag tidigt i processen

  Byggnader beskrivs med kod, istället för statiska ritningar, och definieras inifrån och ut. Alla funktioner beskrivs som digitala objekt och ett regelbaserat system definierar hur funktioner kan förhålla sig till varandra. Lösningsförslag genereras på sekunder istället för veckor och innehåller data om effektivitet, byggkostnader, boendekvaliteter, materialmängder, CO2-avtryck och mycket mer. Det gör det möjligt att utvärdera parallella förslag tidigt i utvecklingsprocessen.

 • Homr UI